DUFT

Et samarbejde mellem Kunstakademiet og Danmarks Tekniske Universitet

Af

Jonas Fromm (KA)
Lisbeth Bank Nielsen (KA)
Tanja Blomdal (DTU)
Lisbeth Kamstrup-Larsen

Kunstproduktion - Et specialkursus ved IPL og Grundskolen - Juni 2001


 

Forord

Denne rapport er en reflektion over et samarbejdskursus mellem Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Kunstakademiet (KA). l forbindelse med dette samarbejde nedsattes nogle forskellige grupper, og dette er således rapporten for 'duft-gruppen'. Mere konkret har dette samarbejde udmøntet sig i en installation til skoleudstiliingen ved KA 2001. Denne installation planlægges at vises på DTU senere på året.

Kurset har udover selvstændigt gruppearbejde bestået af sceancer med vejledere fra KA og DTU herunder diskussioner og fremvisninger af de andre gruppers arbejde.

Vi vil hermed gerne benytte lejligheden til at takke Torben Lenau (DTU) og Finn Thybo Andersen (KA) for initiativtagen til at få dette samarbejde op og stå. Herudover også tak til Kirsten Dufour for at springe til i sidste øjeblik.

Indledning

I nærværende rapport gennemgåes udbyttet af specialkurset 'Kunstproduktion' forår 2001, der er et samarbejde mellem Kunstakademiet og Danmarks Tekniske Universitet. Rapporten indeholder udbytte af og reflektioner over arbejdsprocessen i arbejdet med temaet 'Duft'.

Processen

Efter en indledende fase, hvor vi havde lært hinanden at kende og set de respektive studie steder, nedsattes der 3 arbejdsgrupper med hvert deres tema at arbejde udfra. De tre temaer var 'Samfundsrelateret brugsæstetik', 'Interaktivt' og 'Duft'.

Selvom vi havde brugt en del tid på at lære hinanden at kende, bl.a. med en middag på KA var det svært at skulle vælge sig ind på en fast gruppe, især fordi der var afsat meget lidt tid ud af den samlede dag til dette. Havde man haft mulighed for at snakke lidt mere sammen under denne proces og afklare forventinger i relation fil de forskellige temaer ville man måske have haft bedre mulighed for at vælge.

Ud af en samlet gruppe studerende på ca. 20 var vi 4, to fra KA og to fra DTU, der valgte 'Duft-gruppen'. Det første indledende møde gik på at lære hinanden at kende og begynde at definere, hvordan de forskellige opfattede temaet 'Duft'. Dette resulterede i en lang samtale omkring forskellige dufte, deres associationer og de budskaber, man kunne videre bringe vha. duft, som ikke kunne viderebringes via andre medier.

lnternet-søgning

Vi fandt dog hurtigt ud af at vores viden omkring duft var meget begrænset, og vi besluttede os derfor for at søge på internettet og undersøge hvad der her fandtes af dufte. Resultaterne herfra blev fremlagt på l. fællesmøde og refereres herunder;

Vi fandt ud af, at et amerikansk firma er i qang med at udvikle en duftsyntiziser, der kan lave dufte til en computer. Der kan således laves dufte, der svarer til det man ser på skærmen til film, computerspil osv. Dette er dog ikke noget der produceres endnu, og vi har derfor ikke mulighed for at købe denne. Dette ledte os dog til den ide, at vi måske selv kunne fremstille en sådanne.

Et andet søgeresultat var en side, hvor man kan købe dufte til sit kontor, der vil opfordre til højere målsætning og tankevirksomhed hos medarbejdere. Dette skulle ifølge siden fremme produktiviteten. Dette var rimelig dyrt, og vi betvivlede oprigtigheden af dette produkt. Vi valgte derfor ikke at fremskaffe det.

En anden mulighed for at benytte dufte sås på siden 'Eroktikdufte.dk' hvor dufte med navne som 'Sexpiosive' og 'Je t'aime' kunne indkøbes. Vi fik desværre aldrig afprøvet disse dufte på vores egne kroppe men navnene på duftene var så sjove, at de måske kunne bruges i andre sammenhænge. Duftene kunne både fåes som røgelsespinde og olier.

Et par steder i USA kunne man købe et fænomen der hedder 'Pheromon'. Dette kommer på flaske og er tiltænkt til at blande i parfumen. Herved skulle man virke mere seksuelt tiltrækkende. Vi valgte ikke at afprøve dette produkt.

Vi fandt ydermere en del sider, der solgte rene æteriske olier og duftiys. Vi overvejede at købe nogle af disse hjem, men fandt dog ud af at vi kunne købe dem lige så billigt i butikkerne.

Et andet interessant fænomen var duftes brug i forbindelse med jagt. Er man jæger, kan man købe noget tøj, der forhindrer ens kropsdufte i at trænge ud. Dette kan også forhindres ved indtagelse af piller eller brug af sæbe, som man også kan købe på disse sider. For at jægerne kan tiltrække dyrene kan man købe f.eks. hjorte- og ræveurin på flaske. Dette synes vi var så interessant, at vi udover nogle rene æteriske olier også indkøbte noget hjorteurin i en jagtbutik.

For at se udprint af disse internet sider se bilag A

Indkredsning af et overordnet tema

Efter at have undersøgt hvad der eksistede af forskellige typer duftprodukter og deres forskellige formål var næste skridt at indkredse sig på, hvad vi havde lyst til at arbejde med.

Vi bestemte os for før vi gik igang med at afprøve en masse ideer i praksis først at finde ud af hvad vi ville med projektet og evt. den færdige udstilling.

Under denne diskussion kom der følgende ideer op;

- Afmærkning af territorier - Ideen bag dette var at sætte et spor på omverdenen vha. dufte, herunder både steder og mennesker.

- Dufte/Hukommelse/Associationer - Ideen bag dette var at tilføre en bestemt handling eller ting en duft, der gav associationer til vores duft næste gang denne ting berørtes eller handling udførtes.

- Duft-syntiziser - Kan vi selv genere vores egne dufte?

- Forsøgsopstillinger - Kan vi stille videnskaben overfor duften/kunsten og skabe vores egne gældende regler vha. duftene?

Det færdige resultat

Fra disse ideer var opstillet og til det endelige valg gik arbejdsprocessen lidt i stå. Det var svært at gå længere i processen uden at blive meget konkret, og det at tage en overordnet beslutning ville udelukke de andre ideer. Dette må konkluderes at være årsagen til, at vi havde en meget sløv måned før vi kom videre. Her kunne det have været godt at få lidt mere konkret vejledning hvilket måske kunne have fremskyndt processen. Endelig blev valget dog truffet, mere af tvang end lyst.

Ud af de overordnede temaer valgte vi at arbejde videre med temaet 'Forsøgsopstillinger' idet vi besluttede os for at spille naturvidenskaben og kunsten ud mod hinanden ved at bevise ting, der ikke holder i virkeligheden. l denne forbindelse ville vi fremstille et laboratorie i DTU-stil med dertilhørende forsøgsopstillinger. l alle forsøgsopstillinger skulle der benyttes et aspekt af duften.

Valget af dette tema førte til 4 emner, der har udmøntet sig i den endelige udstilling.

Duftdetektor

Denne forsøgsopstiiling har til formål at bevise at man vha. en duftdetektor (i virkeligheden en metaldetektor) kan måle om der er duftmolekyler i luften. Detektoren kan afprøves ved 3 prøvekasser, der er opstillet i laboratoriet. Disse er selvfølgelig afskærmet fra omverdenen ved låg som løftes vha. en træksnor.

Naturen

Vi besluttede os for at lave et display af et i forløbet udført forsøg - En tur i Dyrehaven, hvor vi prøvede at få hjortene til at gå i ring vha. Hjortetis-markeringer. Dette lykkedes ikke, men vi fik en fin video med hjorte, og denne benyttes i displayet til at vise det, som vi egentlig ikke kunne bevise.

Den æteriske platform

En anden forsøgsopstiiiingen var denne platform, hvor det vises at man kan finde sin erotiske personlighed gennem dufte. Det er således muligt at vælge mellem typerne: 'Wild Thing' 'Sexplosive', 'Mon'amour', 'Je t'aime', 'Venus' osv.

Køleskabet

Denne forsøgsopstiiling viser, at påvirkning af Ultravioletlys forstærker aromaen i madvarer. Her vises at dette sker bla. for forskellige typer frugt.

Overordnet har laboratoriet fået et let 70'er præg, der er inspireret af besøget på DTU.

Hvad har vores udbytte været?

Idet et udbytte er en meget individuel ting, vil det som alt andet være specifikt for den enkelte kursusdeltager, hvad dette kursus menes at have tilført studieforiøbet. Der er dog en del generelle ting, som vi som studerende ved KA og DTU kan blive enige om har været udbytterigt. Disse vil blive angivet i understående. Hvor udbyttet er specifikt for studerende ved KA eller DTU angives dette.

* Muligheden for at arbejde sammen med studerende ved en helt anden uddannelse har skabt nogle kontakter, der muligvis kan benyttes i fremtiden (KA og DTU)

* Det at iagttage en anden måde at arbejde på og en anden måde at angribe problemer har givet nogle alternative metoder til de individuelle studier (KA og DTU)

* Vi har fundet ud af at det ikke kun er nørder der går på DTU (KA)

* Vi har fundet ud af, at folk på KA ikke er så specielle som de går og tror (DTU)

* Vi har prøvet at arbejde uden at behøve at være super-strukturerede (DTU), alligevel har vi været det uden at lægge mærke til det

* Hyggeligt samvær og masser af skæg og ballade

* Besøg på KA og DTU var gode og meget inspirerende

 

Hvad ville vi have gjort anderledes?

* Have haft mere tid til den sidste del af kurset, hvor man endelig blev konkret. Vi var enten for langsomme eller skulle have haft mere tid til den indledende del.

* Have været lidt mindre bange for at gå ind på hinandens områder fra starten. Have haft flere diskusioner i denne forbindelse

 

Hvordan kan kurset forbedres?

Ethvert kurses kan gøres bedre. Dette er derfor nolge forbedringsforsiag, idet vi selvfølgelig håber, at dette kursus fortsætter til næste år.

* Kursustiden skulle forlænges. Evt. bare så 3-ugersperioden blev taget med. Herved var en mulighed for at arbejde koncentreret i sidste fase.

* Selve holdopdelings-sceancen skulle have forløbet over længere tid. Evt. en hel dag.

* Fællesmøder skulle have været forberedt og overvejet lidt bedre. Man kunne evt. fra starten have spurgt til hvad man gerne ville benytte fællestimerne til og herudover selv have nogle forslag.

* Mere information om afrunding af kurset.

 

Duftlinks (bilag)

www.digiscents.com/- digitale dufte
www.danishbusiness.com/unique/ales.htm - æteriske olier
www.erotikdufte.dk/ - røgelse og olier med erotsike dufte
www.scentlok.com/ - duftfjernende tøj med aktivt kul
www.hotdoe.com/ - jægerdufte - deodorant med vildtdyrslugt
www.heavenlyscentcandles.com/ - duftstearinlys
www.icemall.com/and/love_scent.html - kærlighedsdufte med feromoner
www.ultrascent.com/
- bla. kontordufte